Tegemised

Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduslik alusuuring: Virumaa sisemaakülade mälumaastikud hõlmab Lahemaa rahvuspargi 19 sisemaaküla: Palmse, Võsupere, Korjuse, Muike, Ilumäe, Uusküla, Aasumetsa, Joandu, Võhma, Vatku, Tõugu, Koljaku, Sagadi, Metsanurga, Tepelvälja, Oandu, Lauli, Vihula, Haili

Mälumaastike kaart on leitav siit:

Toimus

2019. - 2021. toimus kohapärimuse kaardistamine Palmse, Sagadi ja Vihula mõisate piirkonnas.


Seltsist

Lahemaa pärandisõprade seltsi mõte on:
Lahemaa ajaloo uurimine, selle pärismukultuuri kogumine ja talletamine. 
Lahemaa piirkondlike ja kogukondlike traditsioonide kogumine, tekitamine ja arendamine. 
Lahemaa kohaliku elu edendamiseks sündmusete seminaride, kokkutulekute, talgute jm korraldamine.